บริการธุรกิจครบวงจร

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียน หจก., จดทะเบียนสมาคม, จดทะเบียนมูลนิธิ, รับทำบัญชี, รับปิดงบการเงิน
Hero Image
รับจดทะเบียนบริษัท

มืออาชีพด้าน รับจดทะเบียนบริษัท

20 Years Experience

อยากมีธุรกิจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง บริษัทเราบริการครบวงจร จบในราคาเดียว ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท รวมถึงการดูแลเรื่องงานบัญชีให้ โดยท่านสามารถเริ่มงานได้ทันที โดยยังไม่ต้องลงทุนจ้างพนักงานบัญชี เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของธุรกิจที่กำลังเริ่มต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการตลาดออนไลน์ เราดำเนินงานด้าน รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท อย่างมีระบบ ดำเนินการรวดเร็วถูกต้อง เราสามารถช่วยหาทางออกในการดำเนินธุรกิจ และช่วยแนะนำทำแผนธุรกิจ เพื่อ เป้าหมายความสำเร็จของคุณได้ ปรึกษาเราก่อนจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัทก่อสร้าง

93%

รับจดทะเบียนบริษัท ธุรกิจบริการ

95%

รับจดทะเบียนบริษัทขายของออนไลน์

98%

รับจดทะเบียนบริษัทขนส่ง

75%

ติดต่อ จดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการใหม่ โทรหาเราก่อนตัดสินใจเปิดบริษัท เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะช่องทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ แนะนำระบบบัญชี พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับสรรพากร เพื่อให้ปัญหาของท่านได้รับการแก้ไข

รับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนที่ 1

สอบถามรายละเอียด

สอบถามประเภทธุรกิจที่จะดำเนินการจดจัดตั้ง

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆ วัตถุประสงค์การจัดตั้งนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการ รูปแบบตรายางที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2

ทำการจองชื่อ และออกแบบตรายาง

จองชื่อ และออกแบบตรายาง ให้ลูกค้าเลือก

ดำเนินการจองชื่อตามที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา และทำการออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ

ขั้นตอนที่ 3

ชำระค่าบริการ และส่งข้อมูล

ลูกค้าดำเนินการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งส่งเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

ส่งเอกสารข้อมูลของผู้ที่จะจดจัดตั้งนิติบุคคล พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ หุ้นส่วน และยืนยันชื่อนิติบุคคล และตรายางที่เลือก

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำแบบจดทะเบียน

ตรวจสอบยอดชำระค่าบริการ และเอกสารต่างๆที่ส่งมา พร้อมทั้งทำแบบจดทะเบียน

เจ้าหน้าที่ทำแบบจดทะเบียนและส่งให้ลูกลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการส่งให้ลูกค้าเซ็นเอกสารรับรอง โดยเจ้าหน้าที่จะมีการนัดหมายสำหรับให้ลูกค้าเซ็นเอกสาร

ขั้นตอนที่ 5

ลูกค้าลงลายมือชื่อในแบบจดทะเบียน

ลูกค้ารับเอกสารเพื่อเซ็นเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ระบุ

ลูกค้าตรวจสอบเอกสารก่อนลงลายมือชื่อตามที่เจ้าหน้าที่ทำเครื่องหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนที่ 6

เจ้าหน้าที่นำเอกสารไปยื่นจด ณ หน่วยงานรัฐ

ตรวจสอบลายเซ็นและจองคิวในการยื่นจดทะเบียนบริษัท

นำเอกสารไปยื่นจดและรายงานผลการจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้าทราบ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะทำการส่งหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทให้ลูกค้า

ขั้นตอนที่ 7

ลูกค้ารับหนังสือรับรองบริษัท

รับหนังสือรับรองบริษัทที่ดำเนินการจดเรียบร้อย

เมื่อลูกค้าได้รับหนังสือรับรองบริษัทเรียบร้อยแล้ว สามารถระบุวันเวลาที่เข้าอบรมบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ *** ลูกค้าสามารถระบุวันเพื่อเข้าอบรมได้

ผลการจดทะเบียนบริษัท

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจให้เราดำเนินการ

Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+
Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+
Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+
Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+
Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+
Image

รับจดทะเบียนบริษัท

+

อัตราค่าบริการจดทะเบียนบริษัท

ราคารวมทุกอย่างแล้ว ไม่มีจ่ายเพิ่ม

จดห้างหุ้นส่วน

฿5,000

 • ฟรี! จองชื่อบริษัท
 • ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ฟรี! ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ
 • ฟรี! ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
 • ฟรี! เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
 • ฟรี! แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
 • ฟรี! นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
 • ฟรี! คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900)

จดบริษัทมีต่างชาติถือหุ้น

฿15,000

 • ฟรี! จองชื่อบริษัท
 • ฟรี! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ฟรี! ออกแบบตรายางให้ 3 แบบ
 • ฟรี! ตรายางหมึกในตัว 1 อัน
 • ฟรี! เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
 • ฟรี! แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
 • ฟรี! นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
 • ฟรี! คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900)

บริการที่ขายดี

บริการที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดำเนินการ

Image

จดทะเบียนบริษัท

บริการ รับจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท ด้วยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานกว่า 20 ปี พร้อมให้คำแนะนำและช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง

Image

บริการรับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายเดือน รายปี

บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี

Image

บริการแก้ไขข้อมูลธุรกิจ

รับแก้ไขทะเบียนข้อมูลธุรกิจ

รับแก้ไขเปลี่ยนชื่อกรรมการ ที่ตั้ง จำนวนทุนจดทะเบียน และงานทะเบียนธุรกิจต่างๆ

Image

รับปิดงบการเงิน

บริการตรวจสอบบัญชี/ปิดงบการเงินสิ้นปี

จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด